Frequently Asked Questions

První konzultace


První návštěvou je nezávazná vstupní konzultace, při které provedeme základní vyšetření. Probereme možnosti léčby, typy rovnátek, předběžnou cenu a délku léčby. S písemným doporučením od vašeho zubního lékaře je tato návštěva zdarma.
Vstupní vyšetření


Detailní informace nutné pro vypracování léčebného plánu získáváme při vstupním vyšetření. V průběhu této návštěvy zhotovíme rentgenové snímky, fotografie obličeje a chrupu a 3D sken vašich zubů, jejichž analýza je nezbytná pro stanovení podrobného terapeutického plánu.
Konzultace léčebného plánu


Během konzultace léčebného plánu vám vysvětlíme, jaké jsou možnosti léčby, a společně vybereme nejvhodnější řešení. Prodiskutujeme také časovou a finanční náročnost léčby.
Zahájení léčby


Vlastní léčba začíná předáním snímacích rovnátek, fólií Invisalign nebo nalepením rovnátek fixních. Vysvětlíme, jak se o ně starat a na co si dát pozor. Následné průběžné kontroly pacientů se snímacím aparátem provádíme obvykle po 3 měsících, pacienty s fixními aparáty kontrolujeme v intervalu 6–8 týdnů. Interval průběžných kontrol pacientů s fóliemi Invisalign je individuální, zpravidla 2–3 měsíce. Termíny kontrol je nutné dodržovat, aby nedocházelo ke zbytečnému prodlužování léčby. Léčba fixními rovnátky trvá průměrně 1,5–2 roky.
Ukončení léčby


Po sejmutí rovnátek nalepíme na zadní stranu zubů tenký drátek, tzv. retainer. Na noc pak budete nosit snímací fólie nebo retenční desky. Kombinace těchto prvků zajistí trvale stabilní výsledek, aby se zuby nevracely do původní polohy.

If your question hasn't be answered, please get in touch below.